BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE

* pola wymagane

OBECNE PROGRAMY

 Cukrzyca - bezpłatne badania kontrolne - dla osób powyżej 50 r.ż.
 Choroba Leśniowskiego-Crohna - bezpłatna konsultacja lekarska
 Colitis - bezpłatna konsultacja lekarska
 Ból w chorobie zwyrodnieniowej kolan lub bioder - bezpłatna konsultacja lekarska
 Łuszczycowe zapalenie stawów - bezpłatna konsultacja lekarska

JESTEŚ ZAINTERESOWANY/NA INNYMI PROGRAMAMI?

Dziękujemy za zainteresowanie poszerzonym pakietem naszych programów.
Aby jak najlepiej dostosować do Państwa oczekiwań naszą ofertę,
prosimy o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej Państwa zdrowia i dolegliwości.


 Zawał serca
 Przebyty zabieg/operacja serca
 Udar/wylew
 Nieprawidłowy poziom cholesterolu
 Nadciśnienie tętnicze

 Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc - POChP
 Astma
 Cukrzyca
 Insulina

 Zaparcia
 Nietrzymanie moczu
 Przebyta żółtaczka

 Łuszczyca
 Reumatoidalne zapalenie stawów
 Łuszczycowe zapalenie stawów
 Dna moczanowa

 Osteoporoza
 Leczenie z powodu bólów krzyża
 Leczenie z powodu bólu w stawie kolanowym
 Leczenie z powodu bólu w stawie biodrowym
 Choroba Parkinsona
 Choroba tarczycy

 Choroba Leśniowskiego-Crohna
 Colitis ulcerosa (wrzodziejące zapalenie jelita grubego)

Inne schorzenia niż wymienione w ankiecie (prosimy wpisywać w jednej linijce - jedno schorzenie)Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach informacji o usługach medycznych

* Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania ofert o usługach medycznych .

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych droga elektorniczną

 Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o usługach medycznych drogą elektroniczną przez Krakowskie Centrum Medyczne sp. z o.o. ul. Kopernika 32, 31 – 501 Kraków.

Kaluzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowskie Centrum Medyczne sp. z o.o. ul. Kopernika 32, 31 – 501 Kraków,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iodo@kcm.pl,
3) Dane osobowe przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej, zarządzania wykonywania tych świadczeń oraz zarządzania procesem diagnostycznym i leczniczym:
4) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) oraz Art. 9 ust. 2 lit. h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w szczególności: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) oraz na podstawie zgody, osoby, której dane dotyczą Art. 9 ust. 2 lit. a);
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty jedynie uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz:
• Podmioty współpracujące z administratorem w zakresie wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej, zarządzania wykonywania tych świadczeń oraz zarządzania procesem diagnostycznym i leczniczym,
• Uprawnione organy państwowe, organy samorządu terytorialnego oraz organy administracyjne.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane do Państw trzecich poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednak administrator zapewnia, iż za każdym razem ewentualnego przekazywania danych do Państwa trzeciego, dane zostaną jedynie przekazane do Państwa trzeciego, które zostało wskazane przez Komisję jako państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony.

×
Nie znalazłeś interesujących Cię informacji?
Zostaw numer telefonu. Oddzwonimy do Ciebie!
ikona-phone