BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE

* pola wymagane

OBECNE PROGRAMY

Osteoporoza u kobiet – bezpłatne badanie densytometryczne (DXA) + ewentualna konsultacja lekarska dla kobiet w wieku 60-80 lat, które nie leczą się na osteoporozę
Stłuszczenie wątroby – bezpłatne badanie fibroscanem + ewentualna konsultacja lekarska
Cukrzyca Typu II - bezpłatne badanie fibroscanem + bezpłatne badania kontrolne krwi + ewentualna konsultacja lekarska
Retinopatia Cukrzycowa – bezpłatne badania kontrolne krwi + ewentualna konsultacja lekarska
Podwyższony poziom cholesterolu (pomimo stosowania leków) - bezpłatne badania kontrolne + ewentualna konsultacja lekarska
Problemy kardiologiczne (miażdżyca, stenty, by-passy) - bezpłatne badania kontrolne + ewentualna konsultacja lekarska
ŁZS (Łuszczycowe Zapalenie Stawów) – bezpłatna konsultacja lekarska
Gonartroza (zwyrodnienie stawu kolanowego) – bezpłatna konsultacja lekarska dla Pacjentów w wieku 40-75 lat
Choroba Leśniowskiego-Crohna - bezpłatna konsultacja lekarska
Colitis (Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego) – bezpłatna konsultacja lekarska

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach informacji o usługach medycznych

*Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania ofert o usługach medycznych .

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych droga elektorniczną

Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o usługach medycznych drogą elektroniczną przez Krakowskie Centrum Medyczne sp. z o.o. ul. Kopernika 32, 31 – 501 Kraków.

Kaluzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowskie Centrum Medyczne sp. z o.o. ul. Kopernika 32, 31 – 501 Kraków,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iodo@kcm.pl,
3) Dane osobowe przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej, zarządzania wykonywania tych świadczeń oraz zarządzania procesem diagnostycznym i leczniczym:
4) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) oraz Art. 9 ust. 2 lit. h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w szczególności: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) oraz na podstawie zgody, osoby, której dane dotyczą Art. 9 ust. 2 lit. a);
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty jedynie uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz:
• Podmioty współpracujące z administratorem w zakresie wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej, zarządzania wykonywania tych świadczeń oraz zarządzania procesem diagnostycznym i leczniczym,
• Uprawnione organy państwowe, organy samorządu terytorialnego oraz organy administracyjne.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane do Państw trzecich poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednak administrator zapewnia, iż za każdym razem ewentualnego przekazywania danych do Państwa trzeciego, dane zostaną jedynie przekazane do Państwa trzeciego, które zostało wskazane przez Komisję jako państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony.

×
ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI ONLINE!
Wysłanie zgłoszenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania ofert o usługach medycznych (Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. )
ikona-phone