TELEKONSULTACJE

W trosce o bezpieczeństwo naszych przygotowaliśmy możliwość uzyskania zdalnej pomocy lekarskiej w formie telekonsultacji. W trakcie rozmowy telefonicznej można uzyskać specjalistyczną poradę, skonsultować wyniki badań i otrzymać receptę. Osoby zainteresowane prosimy o telefon do rejestracji 12 430 0000.

Celem umówienia się na telekonsultacje prosimy:

    • Zadzwonić na rejestracje 12 430 000 i ustalić termin konsultacji,
    • Lista lekarzy udzielających telekonsultacji TUTAJ,
    • Wnieść opłatę, mBank, nr konta: 13 1140 1140 0000 4293 2700 1003, w związku z przejęciem przez Futuremeds Zdrowie Kraków rodzaju świadczonych usług medycznych od Krakowskiego Centrum Medycznego prosimy o wpisanie w polu odbiorca przelewu: FutureMeds Zdrowie Sp. z o.o.
    • Na podstawie zdalnego skierowania można wykonać badanie radiologiczne – PRACOWNIA RTG

TELEKONSULTACJE – Informacje szczegółowe

Rejestracja do konsultacji
Prosimy zadzwonić na nr 12 430 0000 i podać rodzaj konsultacji lub specjalistę, do którego chcesz się zarejestrować. O oznaczonej godzinie rejestracja połączy Cię z danym lekarzem. Lista lekarzy udzielających telekonsultacji TUTAJ

Wyniki badań
Wyniki badań prosimy przesłać w formie elektronicznej (pdf, jpg lub inne)
na adres: telekonsultacje@kcm.pl. Rejestracja przekaże je lekarzowi przed konsultacją.
Można również wykonać badanie radiologiczne w pracowni: MD Multi Diagnostica, Plac Serkowskiego 10, tel. 12 358 4258 (www.rentgenkrakow.pl) .
na podstawie zdalnego skierownia. Radiogram oraz jego opis będzie bezpośrednio dostępny w komputerze dla lekarza w KCM.

Recepty
Lekarz wystawi e-receptę i przekaże Ci czterocyfrowy kod. Na podstawie kodu i  numeru PESEL apteka wyda lek.

Opłaty
Przed konsultacją prosimy przesłać dowód wpłaty (pdf, skan, fotografia komórką itp.) na adres:
telekonsultacje@kcm.pl  lub SMS na nr telefonu 790 895 082.

INFORMACJE DLA PACJENTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W BADANIACH KLINICZNYCH
Zapewniamy opiekę wszystkim pacjentom uczestniczącym w prowadzonych przez nas badaniach klinicznych. Szczegółowe informacje o stosowanych przez nas zabezpieczeniach przed infekcją podaje rejestracja indywidulanie każdemu pacjentowi.

Wizyty w ramach programów odbywają się zgodnie z planem. Prosimy unikać transportu publicznego. W razie problemów z dojazdem prosimy o kontakt z ośrodkiem.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA
Wprowadzamy wszystkie zalecenia podawane w oficjalnych komunikatach Władz i NFZ.
Ponadto:

        • prosimy w miarę możliwości o korzystanie z transportu indywidualnego,
        • zwracamy uwagę, że korzystanie z taxi nie jest całkiem bezpieczne, ponieważ poprzednio mogła jechać osoba zarażona i pozostawić wirusa w powietrzu oraz na klamkach,
        • w sytuacji kiedy w poradni jest więcej osób zalecamy oczekiwanie w ogrodzie,
        • prosimy o przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących,
        • obowiązuje noszenie masek,
        • przed wejściem do KCM należy zdezynfekować ręce używając dozownika umieszczonego na zewnątrz budynku obok drzwi wejściowych,
        • wdrażamy procedurę mierzenie temperatury ciała.

Informujemy również, że niezależnie od wprowadzenia ogólnych procedur wdrożyliśmy dodatkowo:

        • regularną dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych,
        • regularne stosowanie lamp bakteriobójczych,
        • wietrzenie pomieszczeń.

Zdalne badanie radiologiczne 
Badania wykonujemy w Pracowni Radiologicznej MD Multi Diagnostica na placu Emila Serkowskiego 10 w Krakowie, tel. 12 358 4258, www.rentgenkrakow.pl. Wykonany radiogram jest dostępny bezpośrednio dla lekarza udzielającego telekonsultacji dzięki łączności internetowej.

Celem wykonania radiogramu należy:

   • zadzwonić na rejestrację do KCM i umówić się na telekonsultacje (12 430 0000),
   • lekarz podczas telekonsultacji wystawia pacjentowi skierowanie oraz ustala termin wykonania rtg oraz następnej wizyty,
   • skierowanie jest  przekazywane elektronicznie do Pracowni Multidiagnostica na placu Emila Serkowskiego 10 w Krakowie.

Wykonanie radiogramu

   • Pacjent udaje się do badania w Pracowni Rtg w dowolnym terminie po wystawieniu skierowania. Pracownia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00),
   • w ciągu najdalej 48 godz. pacjent otrzymuje SMS-em informację, że opis RTG jest już dostępny  on-line i może go uzyskać z systemu Rtg wykorzystując otrzymane dane do zalogowania się,
   • dzięki wewnętrznemu system teleradiologii zdjęcie RTG wraz z opisem jest bezpośrednio wyświetlane na komputerze lekarza w KCM,
   • pacjent pobiera opis RTG z systemu dzwoni  KCM celem ustalenie terminu konsultacji lekarskiej (o ile nie został już ustalony wstępnie). W czasie wizyty lekarz w KCM ma dostępny obraz radiologiczny na swoim komputerze.

Dyrekcja Krakowskiego  Centrum Medycznego

Rejestracja:

12 430 0000