Zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami.

Publikacje z 2006 roku

 • Stanowisko PTOA w sprawie standardów diagnostyki i leczenia osteoporozy w Polsce
 • Bone Tumors – tutorial for residents
 • Publikacje z 2002 roku

 • Diagnostyka osteoporozy i ocena ryzyka złamania
 • Zaburzenia metabolizmu tkanki kostnej
 • Publikacje z 2007 roku

 • Zasady profilaktyki, rozpoznawania i leczenia osteoporotycznych złamań kości
 • Współczesne rozumienie osteoporozy w świetle stanowiska World Health Organization (WHO) i International Osteoporosis Foundation (IOF)
 • Publikacje z 2005 roku

 • Czy podawanie bisfosfonianów może mieć korzystny wpływ na wynik zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego ?
 • Standardy diagnostyki i leczenia osteoporozy w Polsce
 • Zasady rozpoznawania osteoporozy