Mgr Mariusz Ostrowski

Specjalizacje: psychoterapia, trener i coach

Od maja 2020 lekarz przyjmuje w zakresie standardowej wizyty w ośrodku oraz telekonsultacji (tel. 12 430 0000).

Choroby

ZAKRES POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ:
Poradnictwo psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
Konsultacje indywidualne,
Diagnozy i opinie psychologiczne,
Terapia indywidualna,
Terapia małżeńska i rodzinna,
Terapia uzależnień,
Pomoc w sytuacjach kryzysowych doświadczeniach traumatycznych.

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE LECZENIA UZALEŻNIEŃ obejmuje:
Diagnozę uzależnienia, fazy rozwoju uzależnienia
Leczenie i terapię alkoholizmu
Wsparcie i pomoc rodzinie alkoholika
Leczenie i terapię osób współuzależnionych
Rozpoznanie sygnałów ostrzegawczych, gdy dziecko wchodzi w narkotyki i dopalacze
Psychospołeczne aspekty uzależnień
Leczenie i terapię osób uzależnionych od papierosów
Diagnozę i terapię młodzieży, uzależnionej od domowych odurzaczy
Diagnozę i terapię osób uzależnionych od leków
Rozpoznawanie, leczenie i terapię osób uzależnionych od Internetu
Zagrożenie hazardem i grami komputerowymi
Faktory zwiększające ryzyko uzależnienia: osobowościowe i środowiskowe
Uzależnienia krzyżowe
POMOC DZIECIOM I MŁODZIEŻY – szeroki zakres pomocy i poradnictwa :
Problemy i konflikty rówieśnicze
Agresja fizyczna, psychiczna i seksualna
Cyberprzemoc
Konflikty z rodzicami – brak porozumienia, zaburzona komunikacja
Problemy w relacji z partnerem, partnerką
Brak motywacji do życia i nauki
Młodzieńcza depresja
Używki: alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze, leki
Uzależnienie od Internetu i telefonów komórkowych
Zachowania autodestrukcyjne
Lęki i fobie
Zaburzenia osobowości
Brak motywacji do nauki

Pamiętaj, że do psychologa nie trafiają ludzie psychicznie chorzy. To stereotyp, który już nie funkcjonuje. Obecnie coraz więcej młodych ludzi potrzebuje pomocy kogoś zaufanego, z kim normalnie porozmawia o swoim życiu i o swoich problemach. Nie czekaj jak problem sam się rozwiążę. PRZYJDŹ, A JA CI POMOGĘ.

Wizyta i cennik

Terapia rodzinna 200 zł

Porada psychologiczna 130 zł

Terapia małżeńska 200 zł

Psychoterapia 150 zł

Terapia indywidualna 150 zł

Opinia psychologiczna 150 zł

Coaching 150 zł

O mnie

Mgr Psychologii Mariusz Ostrowski specjalista w zakresie psychoprofilaktyki uzależnień.
Autor i realizator programów: profilaktyczno-edukacyjnego przeciwdziałania narkomanii „Narkotyk – śmierci dotyk” (rekomendacja doradcy Ministra Zdrowia ds. AIDS i narkomanii – Arkadiusza Nowaka i Małopolskiego Kuratorium Oświaty), profilaktycznego „Alkohol – droga donikąd”, edukacyjno-szkoleniowego adresowanego do młodzieży i pedagogów w zakresie zapobiegania przemocy w szkole „Od przemocy do demokracji w szkole”.
Realizator programu edukacyjnego w zakresie profilaktyki HIV i AIDS „AIDS – znakiem czasu”.
Ukończone studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ukończony roczny kurs pracy trenerskiej w programie unijnym „Herkules – poznaj swoją siłę”.
Prowadzona superwizja własnej pracy terapeutycznej i psychologicznej z psychoterapeutą i trenerem certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Członek Stowarzyszenia „Integracja – wspieramy rozwój”.
Członek Europejskiego Stowarzyszenia „Szansa”.

15-letnie doświadczenie zawodowe, obejmujące:
utworzenie Stowarzyszenia Pomocy Ludziom Uzależnionym „AGAPE” w Lublinie,
prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
prywatną praktykę w Krakowskim Centrum Medycznym,
szkolenia w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli „KANGUR” w Krakowie,
pracę z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami w szkołach średnich w Krakowie,
konsultacje w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych.

Publikacje:

  • „Narkotyk – śmierci dotyk” (rekomendacja doradcy Ministra Zdrowia ds. AIDS i narkomanii – Arkadiusza Nowaka i Małopolskiego Kuratorium Oświaty
  • „Alkohol – droga do nikąd”
  • „Od przemocy do demokracji w szkole”
Certyfikaty i staże