Psycholog Kraków

Psycholog Kraków Jóźwiak

Mgr Marcelina Jóźwiak

Specjalizacje: psychoterapia

Od maja 2020 lekarz przyjmuje w zakresie standardowej wizyty w ośrodku oraz telekonsultacji (tel. 12 430 0000).

Choroby
  • depresja
  • zaburzenia lękowe
  • zaburzenia emocjonalne
  • zaburzenia osobowości
  • nerwica
  • zaburzenia psychosomatyczne
  • lęki
  • zaburzenia nastroju
  • stres
Wizyta i cennik

Konsultacje psychologiczne 120 zł

O mnie

Magister Psychologii, Socjologii i absolwent Studium Pedagogicznego na
Uniwersytecie Jagiellońskim; Socjoterapeuta po Studium Socjoterapii przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, uczestniczka Całościowego Kursu Psychoterapii prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uczestniczka grupowych superwizji pracy własnej, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Oddział w Krakowie, nauczyciel kontraktowy według ścieżki awansu Karty Nauczyciela, w trakcie awansu na nauczyciela mianowanego.
Doświadczenie zawodowe psychologa zdobywała i zdobywa w szkołach (podstawowej, gimnazjalnej), przedszkolach (terapeutyczny punkt przedszkolny dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, niepubliczne przedszkole ogólnodostępne), specjalistycznej placówce wsparcia dziennego o charakterze socjoterapeutycznym, specjalistycznej poradni psychologiczno – pedagogicznej. Współpracuje z krakowskimi kuratorami, pedagogami oraz pracownikami MOPS.

Prowadzi spotkania psychologiczne indywidualne o charakterze konsultacji, wsparcia, terapii dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, jak również grupy psycho-edukacyjne i socjoterapeutyczne, a także przeprowadza diagnozę psychologiczną.

Certyfikaty i staże