Prof. dr hab. n. med. Leszek Kołodziejski

Specjalizacje: chirurgia ogólna, onkologiczna i torakochirurgii

Od maja 2020 przyjmuje w zakresie standardowej wizyty w ośrodku oraz telekonsultacji (tel. 12 430 0000).
Choroby
 • rak jelita grubego
 • choroby chirurgiczne
 • żylaki
 • rak piersi
 • kamica żółciowa
 • nowotwory przewodu pokarmowego
 • rak trzustki
 • rak jelita grubego
 • rak płuc
 • rak żołądka
 • rak wątroby
 • rak tarczycy
 • rak jądra
 • czerniak złośliwy
 • rak nerki
 • rak przełyku
 • nowotwory
 • torbiele
 • rak odbytnicy
 • guzy tarczycy
 • nowotwory skóry
 • rak jelita cienkiego
 • rak prącia
 • choroby piersi
 • nowotwory jamy ustnej
 • nowotwory głowy i szyi
 • choroby ślinianek
 • choroby węzłów chłonnych
 • guzy lite
 • nowotwory wątroby
 • nowotwory tkanek miękkich
 • choroby męskich narządów płciowych
 • nowotwory ślinianek
 • nowotwory układu moczowego
 • nowotwory układu oddechowego
 • choroby klatki piersiowej
 • nowotwory jelit
 • polipy przewodu pokarmowego
 • choroby gruczołów ślinowych
 • nowotwory nadnerczy
 • nowotwory pęcherzyka żółciowego
 • guzy tkanki podskórnej
 • choroby dorosłych
 • operacja jelita grubego
 • operacja pęcherzyka żółciowego
 • operacja piersi
 • operacja tarczycy
 • operacja węzłów chłonnych
 • operacje odbytnicy
 • kwalifikacja do operacji
Wizyta i cennik

Konsultacja onkologiczna – pierwsza wizyta 350 zł

Konsultacja onkologiczna – kolejna wizyta 250 zł


Na konsultację proszę o przyniesienie posiadanych kart informacyjnych z dotychczasowego leczenia, wyników badań analitycznych i obrazowych oraz spisu lub opakowań zażywanych leków.

O mnie

Od dn. 26.06.2019r. Kierownik Kliniki Chirurgi Onkologicznej  – Centrum Onkologii w Krakowie.

Kierownik Tarnowskiego Ośrodka Onkologicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Tarnowie, przy ul. Lwowskiej 178a. Pracuje również w Klinice Chirurgii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytut Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie przy ul. Garncarskiej 11.
Specjalizuje się w leczeniu nowotworów złośliwych – Pełen profil – Diagnostyka i leczenie skojarzone

Akademia Medyczna w Krakowie ukończona w 1972 r

Przebieg pracy zawodowej:
1999 – nadal Konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii onkologicznej w województwie małopolskim
1997-2002 – Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej w Centrum Onkologii w Krakowie
1983-1998 – Konsultant wojewódzki ds. onkologii w województwie tarnobrzeskim

Dorobek naukowy:
1983- doktor nauk medycznych: Czynniki rokownicze w chirurgicznym leczeniu raka prącia
Instytut Onkologii w Warszawie
1966 – doktor habilitowany: Przyczyny niepowodzeń chirurgicznego leczenia płaskonabłonkowego raka płuca ze szczególnym uwzględnieniem ploidalności DNA komórek nowotworowych jako niezależnego czynnika rokowniczego.
Centrum Onkologii w Warszawie
2005 –profesor nauk medycznych: – tytuł nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Promotor 5 ukończonych doktoratów.
Autor 120 publikacji w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych.
Autor 1 monografii i rozdziałów w podręcznikach chirurgii

Certyfikaty i staże

Staże

  • Istituto Nazionale dei Tumori – Milano; Włochy
  • Memorial Sloan-Kettering Cancer Center New York; USA
  • Massachusetts General Hospital, Boston; USA
  • Institut Curie – Paris; Francja