Prof. dr hab. med. Anna Krygowska-Wajs

Specjalizacje: neurologia

W chwili obecnej przyjmuje wyłącznie w formie telekonsultacji. tel. 12 430 0000.

Choroby
  • Parkinson
  • Parkinson atypowy
  • Postępujące porażenie nadjądrowe
  • Pierwotne zaburzenia autonomiczne
  • Alzheimer
  • Drżenia
  • Drżenia samoistne
  • Zwyrodnienie wielosystemowe
  • Zwyrodnienie korowo-podstawne
  • Dystonia ogniskowa:
   -kręcz karku
   -kurcz powiek
  • Otępienia
  • Łagodne zaburzenia pamięci
Wizyta i cennik

Konsultacja neurologiczna – pierwsza wizyta 200 zł

Konsultacja neurologiczna – kolejna wizyta 150 zł


Na konsultację proszę o przyniesienie posiadanych kart informacyjnych z dotychczasowego leczenia, wyników badań analitycznych i obrazowych oraz spisu lub opakowań zażywanych leków.

O mnie

Specjalista neurologii II stopnia. Zajmuje się leczeniem chorób układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem choroby Parkinsona i Alzheimera. Prowadzi współpracę z Mayo Clinic w USA w zakresie chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego w tm choroby Parkinsona i badań genetycznych w chorobie Parkinsona. Studia ukończyła na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2005 roku uzyskała habilitację, a tytuł profesora nauk medycznych otrzymała w 2017 roku. Pracuje w Klinice i Katedrze Neurologii UJ CM.

Certyfikaty i staże

Staż naukowy w Mayo Clinic Jacksonville w USA