Prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień

Specjalizacje: otolaryngologia

Od maja 2020 przyjmuje w zakresie standardowej wizyty w ośrodku (tel. 12 430 0000).
Choroby
 • zapalenie ucha
 • zapalenie zatok
 • choroby laryngologiczne
 • zapalenie migdałków
 • polipy nosa
 • zapalenie krtani
 • szum w uszach
 • choroby ucha
 • zapalenie gardła
 • przerost migdałków
 • wady wrodzone
 • nowotwory oczodołu
 • oczopląs
Wizyta i cennik

Konsultacja laryngologiczna – pierwsza wizyta 400 zł

Konsultacja laryngologiczna – kolejna wizyta 250 zł


Na konsultację proszę o przyniesienie posiadanych kart informacyjnych z dotychczasowego leczenia, wyników badań analitycznych i obrazowych oraz spisu lub opakowań zażywanych leków.

O mnie

Od trzydziestu pięciu lat zajmuje się pacjentami Kliniki Otolaryngologicznej CM UJ w Krakowie a od szesnastu pełni rolę jej Ordynatora i Kierownika Katedry.
W 1981 roku zdał egzamin specjalizacyjny z zakresu otolaryngologii II stopnia, w 1988 r obronił pracę doktorską, a w 1997 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2002 roku z rąk Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego odebrał tytuł naukowy profesora nauk medycznych.
W swojej pracy chirurgicznej wykonuje wszelkiego rodzaju operacje z zakresu otolaryngologii w tym: operacje endoskopowe zatok przynosowych, uszu, gardła i krtani oraz także innych, pokrewnych specjalizacji. Utrzymuje stałą współpracę ze wszystkimi klinikami otolaryngologicznymi w Polsce oraz z Kliniką Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej w IO w Gliwicach, której kierownikiem jest prof. Maciejewski.
Jako kierownik Katedry prowadzi działalność dydaktyczną na rzecz studentów CMUJ będąc zarówno wykładowcą, egzaminatorem, promotorem, recenzentem i opiekunem prac na Wydziale Lekarskim UJ. Jest autorem jedenastu rozdziałów w podręcznikach i monografiach medycznych, opublikował również kilkaset prac w czasopismach zagranicznych i polskich.

Akademia Medyczna w Krakowie ukończona w 1975 r.

Certyfikaty