Prof. dr hab. n. med. Aleksander Skotnicki

Specjalizacje: hematologia, transplantologia kliniczna

Od maja 2020 przyjmuje w zakresie standardowej wizyty w ośrodku (tel. 12 430 0000).

Choroby
 • choroby hematologiczne
 • choroby układu krążenia
 • chłoniak
 • małopłytkowość
 • niedokrwistość
 • ostre białaczki
 • przewlekła białaczka limfocytowa
 • przewlekła białaczka szpikowa
 • zespoły mielodysplastyczne
 • nadpłytkowość
 • czerwienica prawdziwa
 • neutropenia
 • leukopenia
 • anemia
 • białaczka
Wizyta i cennik

Konsultacje hematologiczne 150 zł


Na konsultację proszę o przyniesienie posiadanych kart informacyjnych z dotychczasowego leczenia, wyników badań analitycznych i obrazowych oraz spisu lub opakowań zażywanych leków.

O mnie

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, hematolog, transplantolog, specjalista chorób wewnętrznych IIº, były wieloletni kierownik Kliniki Hematologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Akademia Medyczna w Krakowie ukończona w 1972 r.

Certyfikaty